Skip to main content

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hòa Lạc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, xã Hòa Lạc tổ chức Hội nghị  đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong xã. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng sau thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2021.

         Đồng chí: Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy khai mạc hội nghị.

         Sau khai mạc các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đồng chủ trì hội nghị; đồng chí Ngô Ngọc Thuấn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đọc tóm tắt báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021.

         Phần thảo luận đối thoại các đồng chí lãnh đạo trực tiếp lắng nghe ý kiến của đại diện các đoàn thể, các ý kiến của cử tri và nhân dân.

        Các ý kiến tại hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, giao thông nông thôn và một số ý kiến về chính sách xã hội.

        Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền đã trực tiếp trả lời những vướng mắc, và trực tiếp đưa ra giải pháp để giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

        Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã đã đem lại hiệu quả thiết thực, là cầu nối quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lạc chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.