Skip to main content

- Ủy ban MTTQ, đoàn thể:

+ Đ/c: Triệu Thị Tâm - Chủ tịch MTTQ xã. Số đt:  0387411120

+ Đ/c: Nông Thị Bến - Chủ tịch Hội LHPN xã. Số đt:  0346215280

+ Đ/c: Lê Văn Dậu - Chủ tịch Hội Nông dân xã. Số đt:  0965045785

+ Đ/c: Đào Văn Toản - Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Số đt:  0377406000

+ Đ/c: Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch Hội CCB xã. Số đt: 0972259398