Skip to main content

- Ủy ban nhân dân:

+ Đ/c: Đàm Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã. Số đt: 0986626417

+ Đ/c: Linh Thị Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã. 0354172407